Forrige | Tilbake til billedsiden | Neste

Slik skal livet leves: Underveis, ikke når du kommer frem! Eller for å låne ord fra nobelprisvinner Keynes som sa når han skulle forklare en av sine økonomiske teorier for almuen: "På lang sikt er vi alle døde". Eller en mer positiv vri av Piet Hein: "Husk at leve mens du gør det".